Page 46 - KATALOG
P. 46

P A R A T O N E R

                                         CEVAP  DEŞARJ AKIM
                                   CİNS    SÜRESİ  KAPASİTESİ DALGA ŞEKİL
    PARAFUDUR NEDİR ?

                                  Yarı İletken  1ns     1kA    8/20μs
    Parafudurlar 1 ila 100 nano saniye gibi son derece kısa sürelerde hızlı
    açma-kapama yapabilen cihazlardır. Aşırı gerilim sırasında hızla kısa Varistör 25ns 20kA    8/20μs
    devre olan parafudurlar normal gerilim değerlerinde ise açık devre
    pozisyonundadırlar.
                                  Gaz Deşarjı 100ns    100kA   10/350μs

    B ve C SINIFI PARAFUDURLAR                   1 Yıldırım akım bastırıcıları için test akımı(10/350μs)
    NEDEN FARKLIDIR ?                        2 Anahtarlama gerilimleri için test akımı(8/20μs)
                              (KA)

    10/350 s dalga formu direkt yıldırım deşarjları sırasında oluşur. 8/20 s lik
                            μ
      μ
    darbeler ise çoğunlukla yıldırım ile ilgili olmayan şebekedeki anahtarlama 80
    cihazları sebebi ile oluşur.
                                İ
                                60
    Varistör
    385V/40kA lik bir varistör üzerinde, 3kA›lik bir deşarj anında 1.1kV luk bir 40
    gerilim düşümü oluşur. Bu da 1342,77J lük enerji yayılımına sebep olur. Bu 1
    varistor sistemi için yüksek bir değerdir.

                                20
    Spark-Gap                            2
    3kA lik bir akım gaz deşarjlı modeller üzerinde 50V luk bir gerilime sebep
    olur. Bu da yanlızca 85J› lük bir enerji oluşturur. Bu sebeple, 10kA› lik bir (80) (350)
    deşarj akımı varistör üzerinde 6000J› lük bir enerjiye sebep olarak varistöre 200 400 600 800 1000
    zarar verebilecekken gaz deşarjlı modellerde yalnızca 350J› lük bir enerji          t
    oluşur. Bu değer gaz deşarjlı tiplerde zarara sebep olmaz                      (μs)


                    μ
    Gaz Deşarj Modeller ve 10/350 s                                     L1
    10/350 s formundaki darbeler sırasında varistörler üzerinde oluşacak                   L2
      μ
    gerilim düşümü varistörün zarar görmesine sebep olur. Bu sebeple              RCD
    yıldırımdan korunmak için varistörlü modeller tercih edilmemelidir.                   L3
                                                        N

    Parafudur Montajı
    Parafudur RCD› nin önüne (kaynak tarafına) bağlanmalıdır. Aksi halde,
    Toprağa deşarj akımı sırasında RCD istenmeyen açmalara sebep olacaktır.           Doğru bağlantı
    Ayrıca yine olası bir deşarj anında RCD parafudur tarafından                  Correct
    korunmayacaktır.                                       installation
                                                        PE

     41  ÜRÜNLER
   41   42   43   44   45   46   47   48